Pamięci tłumaczeń

Czy wiesz, że zastosowanie pamięci tłumaczeniowych powoduje…

- znaczną redukcję kosztów
- wysoką spójność terminologii
- oraz krótsze terminy dostaw?

tłumacza

Nasi tłumacze w większości języków pracują z systemem pamięci tłumaczeniowej (system TM). Jest to pamięć tłumaczeń wykonanych przez tłumaczy. Nie chodzi jednak o tłumaczenia maszynowe. System przechowuje to, co wprowadzi tłumacz, sam nie może tłumaczyć. Służy jedynie jako środek pomocniczy dla tłumacza.

TM-Datei

W pliku TM zapisane są wszystkie dotychczasowe tłumaczenia w danym języku i dostępne są dla przyszłych prac. Zastosowanie takich narzędzi umożliwia udostępnienie używanej terminologii dla następnych zleceń i rozpoznanie powtórzeń w tekście. Warunkiem jest dostępność dokumentów do tłumaczenia w postaci elektronicznej i w formacie pozwalającym na zastąpienie.