Kooperation

Kooperation betecknas i vetenskapliga studier som den mest överlägsna arbetsformen.

"Det är i grund och botten en tävling. Denna gäller idéer men inte längre om positioner. Av sammanbiten konkurrens blir en spirituell lek. Grunden för detta är det som psykologerna kallar 'vi-känsla'. Människor arbetar särskilt kreativt-kooperativt tillsammans när ett gemensamt överordnat mål bestämmer deras arbete, när de samverkar fysiskt märkbart och kompletterar varandra, när de tar hänsyn till varandra och när det finns en gruppkänsla". Citat Gerd Gerken und Peter Pawlowsky

Denna synergi använder vi för att erbjuda våra kunder en omfattande och prestationsstark service.

Ta kontakt med oss när du har frågor och önskningar för upprättande av websidor eller teknisk dokumentation. Våra partner ger dig gärna råd.