Layout

Vi skickar tillbaka dataformat som t.ex. Word, Excel, PowerPoint översatta i layouten.

Bearbetning av andra dataformat, som PDF, FrameMaker, Adobe Illustrator, InDesign ända till tryckfärdigt skick, är också möjligt. Vi lämnar gärna ett anbud för layoutarbeten enligt dina individuella önskningar, beroende på vilka processer som är nödvändiga.

Ytterligare format på begäran…


  • Granskning av filerna beträffande bearbetning
  • Förberedelse resp. konvertering av filerna
  • Översättning och korrekturläsning
  • Efterbearbetning av filerna
  • Anpassning av layouten
  • Tryckfärdig bearbetning av filerna