Priser

Beräkningen av texterna som ska översättas görs som regel efter antalet ord i källspråket.


Vi ger gärna ett prisanbud med kort varsel och sänder på begäran vår prislista till dig.
Använd vårt frågeformulär för detta eller ta kontakt med oss per telefon eller e-post.