Översättningsprocesser

När det gäller översättningar har kända firmor i de mest olika brancher förtroende för JADO.

Våra erfarna språkexperter översätter uteslutande till sitt modersmål.

Valet av översättaren sker alltid enligt dennas specifika fackinriktning. Vare sig det gäller handböcker, bruksanvisningar, kontrakt eller websidor – hos oss är översättningsprojekten i goda händer. Vårt engagerade och erfarna team garanterar en tillförlitlig och alltid diskret hantering av projektet. Kvalitet har högsta prioritet. Därför sätts en komplex process i gång när du lämnar din order.

Steg 1

Prisanbud resp. bekräftelse av order och leveranstid till kunden

Överföring av de texter som ska översättas till JADO

Steg 2

Förberedelse av filerna för översättaren

Val av en lämplig facköversättare motsvarande temat.

Steg 3

Ev. förberedelse av tvåspråkiga förklaringar för grafik, bilder, diagram

Kontroll om det finns referensmaterial eller terminologi

Steg 4

Korrekturläsning, layoutkontroll, kvalitetssäkring

Översättning av texterna
Vid behov utreds översättarens frågor av JADO och kunden

Steg 5

Fakturering

Leverans av översättningen till kunden