Certifikat

JADO Übersetzungen GmbH införde redan år 2000 ett system för kvalitetsmanagement och är certifierat enligt DIN EN ISO 9001 och 17100.

Målet för vår firma är att arbeta framgångsrikt för våra kunder, genom att vi med kontinuerligt och tillförlitligt samarbete skapar förtroende och utvidga vår bestående kundkrets genom att bli rekommenderade. Vi orienterar oss efter den aktuella utvecklingen och resonansen från våra kunder, för att också kunna tillfredställa kraven i framtiden.

Våra certifikat

här handlar det om download…

För att titta på PDF-filer behöver du Adobe Reader !