Çevİrİ belleğİ araçlari

Çeviri belleği araçlarının kullanımı sayesinde…

- maliyetlerin giderek azaltılabileceğini
- çok yüksek bir terminoloji tutarlılığının sağlanabileceğini
- ve daha kısa teslim sürelerinin elde edilebileceğini biliyor muydunuz?

Übersetzer

Çevirmenlerimiz, çoğu dilde bir Çeviri Belleği Sistemi (TM sistemi) kullanmaktadır. Bu sistem, çevirmen tarafından hazırlanan bir çeviri belleğidir Ancak bu asla çevirinin programlar aracılığıyla otomatik olarak yapıldığı bir "makine çevirisi" ile karıştırmamalıdır. Sistem çeviri yapamaz ve sadece çevirmenin yazdığı metinleri hafızalar. Diğer bir deyişle, çeviri belleği çevirmene yardımcı olan bir araçtır.

TM-Datei

TM (çeviri belleği) dosyasında, çevirmenin yapmış olduğu tüm çeviriler saklanır ve gelecekteki projelerde kullanılmak üzere hazır bulundurulur. Bu tür bir çeviri aracının kullanımı sayesinde, belli bir projede kullanılmış olan terminoloji, aynı projenin daha sonraki bir tarihte devam etmesi durumunda derhal hazırdır ve yeni metindeki tekrarlamalar otomatik olarak algılanır. Ancak bunun için, çevrilecek belgelerin elektronik ortamda hazırlanmış ve metin işlem olanağı sunan bir formatta olması şarttır.