Layout

Formaty danych możliwych do zastąpienia, jak np. Word, Excel, PowerPoint oddajemy przetłumaczone z zachowaniem layout.

Możliwa jest również obróbka w innych formatach danych, jak PDF, FrameMaker, Adobe Illustrator, InDesign aż do opracowania gotowego do druku. Na projekty układu graficznego (layout) chętnie przedstawimy ofertę według indywidualnych życzeń w zależności od potrzebnych procesów.
Inne formaty na zapytanie...


  • Klasyfikacja plików według przetwarzania
  • Przygotowanie lub konwersja plików
  • Tłumaczenie i korekta
  • Dalsze przetwarzanie plików
  • Dostosowanie layoutu
  • Przygotowanie plików do druku