Translation Memory Tools

Visste du att genom användningen av Translation Memory Tools kan…

- en ökande kostnadsreducering
- en högre konsistens i terminologin
- samt kortare leveranstider uppnås?

översättaren

Våra översättare arbetar i de flesta språken med ett Translation Memory System (TM-system). Detta är ett minne för översättningar som upprättas av översättaren. Det handlar dock inte om maskinella översättningar. Systemet sparar endast det som översättaren matar in, det kan inte översätta självt. Det tjänar endast som hjälpmedel för översättaren.

TM-filen

I TM-filen sparas alla hittills gjorda översättningar i en språkriktning och står till förfogande för framtida arbeten. Användningen av ett sådant verktyg möjliggör att den hittills använda terminologin står till förfogande vid efterföljande uppdrag och att upprepningar i texten känns igen. Förutsättning för detta är att de dokument som ska översättas föreligger i elektronisk form och i ett format som kan skrivas över.